Revize zdvihacích zařízení

Zdvihací zařízení

revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Školení je provedeno v délce čtyř vyučovacích hodin a je ukončeno ověřením získaných znalostí. Dále u každého jeřábníka je provedeno ověření praktických znalostí formou předvedení obsluhy ZZ se zavěšeným břemenem. Závěrem je jeřábníkům vystaven jeřábnický průkaz.

Rozsah ústního školení

  • ČSN 27 0143, ISO 12480-1
  • ČSN 27 0041, ISO 9927-1
  • ČSN 27 0040, ISO 12482-1
  • ČSN 01 8010, ISO 3864
  • ČSN 27 0808, ČSN 27 0141 část 1, 2
  • ČSN 73 8120
  • vyhláška číslo 48/82 Sb.
  • vyhláška číslo 19/79 Sb. A doplnění vyhl. číslo 552/90 Sb.
  • návod na provoz a údržbu stanovený výrobcem a organizační řád pro provoz ZZ

PeMa mont s.r.o.

Vaníčkova 978/3, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:   022 11 769

DIČ:   CZ02211769

Bankovní spojení:  

Email:   revize@pemamont.cz

Web:   www.pemamont.cz

Copyright © 2016 PeMa mont s.r.o., vyrobil Luděk Pavlíček, web: www.lp63.cz