Revize tlakových nádob

Tlakové nádoby

revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

Školení je provedeno s ohledem na potřeby zajištění provozu TNS, což znamená, že jsou postupně probrány níže vyjmenované ČSN, v jednotlivých statích, které souvisejí s obsluhou, údržbou, revizemi a výstrojí TNS. Délka školení jsou tři vyučovací hodiny, poté následuje praktická ukázka na provozované TNS.

Pracovníci jsou postupně formou přednášky seznamováni s provozem a obsluhou TNS. Prováděná přednáška je prokládána pohovorem a odpověďmi na dotazy. Závěrem školení je provedeno ověření znalostí získaných při školení formou ústního pohovoru. Za tímto účelem jsou vypracovány testové otázky. Přezkušování je provedeno za přitomnosti zástupce provozovatele.

Osnova školení

  • ČSN 69 0012
  • ČSN 06 0830
  • ČSN 69 0009
  • ČSN 69 0010
  • ČSN 13 4309-2
  • vypracovaný MPP pro provoz TNS

PeMa mont s.r.o.

Vaníčkova 978/3, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:   022 11 769

DIČ:   CZ02211769

Bankovní spojení:  

Email:   revize@pemamont.cz

Web:   www.pemamont.cz

Copyright © 2016 PeMa mont s.r.o., vyrobil Luděk Pavlíček, web: www.lp63.cz